ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, la Complex Regie (fosta spalatorie), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 10 (zece) posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.


ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.
Fisa postului


ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.01.2019, ora 12.15, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare, Statistica si Plata cu Ora.
Fisa postului


ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.01.2019, ora 10.00, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, corp L, sala de consiliu, decanatul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.
Fisa postului