RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sef Srviciu Relatii de Parteneriate din cadrul Directiei Relatii Internationale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.01.2022, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala A 226, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.