CLICK PENTRU ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor OMEN nr. 4346/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03 și ale Deciziei nr. 691/29.11.2021, organizează concurs la sediul din Splaiul Independenței, nr. 113, sector 6, București, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Responsabil logistică, în cadrul contractului (proiectului) cu titlul GREENOL – Biopolioli obtinuti printro tehnologie neconventionala de valorificare a deseurilor vegetale.

28.12.2021

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE

30.12.2021

RAPORT FINAL