RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Biroul Testare si a Serviciului Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale – SVAAPI.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Biroul Parteneriate.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 10.01.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala Ela 024, cladirea Facultatii de Energetica, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.