PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCESE-VERBALE incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitori Ingineri, Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare Interna.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice, Serviciul Proiecte Infrastructura.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Salarizare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DIRU, Serviciul Evidenta Resurselor Umane:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar debutant (M) din cadrul DIRU, Serviciul Statistica si Plata cu ora.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DIRU, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Alumni:

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar II(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Alumni.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Internationale, Biroul Testare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a sase posturi de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Juridice si Contencios, Serviciul Contencios:

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Biroul Trafic Publicitate TV.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Biroul Sponsorizari si Vanzari Publicitate TV.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sofer I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator-sef facultate (S) din cadrul Fac. Automatica si Calculatoare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DIRU, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 18 posturi de ingrijitor din cadrul DIP.

PROCES-VERBAL incheiat  in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.