PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de secretar I(S) din cadrul FAIMA.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL incheiat in urma verificariidosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Fac. Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL  al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Activitati cu Elevii.

PROCES-VERBAL si RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Activitati cu Elevii.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Relatii cu Liceele:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Caravana UPB:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Biroul Muzeul UPB:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul Productie New Media:

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Social Media.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale, Biroul Strategii, Analiza, Planificare si Monitorizare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul de Presa si Relatii Publice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie:

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de medic stomatolog cu drept de liberă practică, din cadrul Școlii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențeșrti, Biroul Dotare și Aprovizionare Cămine – Cantine.