PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Online.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar  I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Centrul de Afaceri.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Parteneriate:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar  debutant (S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat I(M) – (cofetar-patiser) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I(M) – (lacatus mecanic) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator-sef facultate (S) din cadrul Fac. Automatica si Calculatoare, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Fac. de Inginerie Aerospatiala, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Fac. de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Control Intern Managerial.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Cabinet Rector, Serviciul Analiza si Prelucrare Documente Interne.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidatilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.