PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DRI, Serviciul Deplasari Externe si Suport Operational.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Organizare Evenimente.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Vanzari Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I(M)-ctg. BE, CE din cadrul Directiei DEzvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar II(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor studentesti:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Organizare Evenimente:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat (instalator) din cadrul DIP, Serviciul Intretinere in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi de ingrijitor din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I din cadrul Institutului de Cercetari Avansate pentru Materiale – CAMPUS.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului:

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S) din cadrul Serviciului Relații Publice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef serviciu (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.