PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Internationale, Biroul Testare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S) din cadrul DVICA,  Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 6 posturi de pompier din cadrul Directiei Cezvoltarea Patrimoniului, SErviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DRI, Serviciul Relatii de Parteneriat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Fac. Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Organica “C. Nenitescu”.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DRI, Serviciul Relatii de Parteneriat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris ls concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Fac. Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DIRU, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Salarizare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DIRU, Serviciul Evidenta Resurselor Umane:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar debutant (M) din cadrul DIRU, Serviciul Raportare, Statistica si Plata cu ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar debutant (S) din cadrul DIRU, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.