PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producere si Utilizare a Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Raportare Statistica si Plata cu ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi de ingrijitor din cadrul DIRU, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DDP, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DRI, Serviciul Deplasari Externe si Suport Operational.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a sase posturi de muncitor necalificat (ajutor bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Dep. UNESCO, secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării contestației depusă de către candidatul al cărui dosar de concurs a fost înregistrat cu nr. 16955/12.07.2022.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Direcţiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi de muncitor I (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Organizare Evenimente:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I din cadrul CAMPUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar II(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.