PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Centrul de Afaceri.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Control Intern Managerial.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Cabinet Rector, Serviciul Analiza si Prelucrarea Documentelor Interne.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul online.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi de aministrator financiar debutant (S) din cadrul DIRU, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionalesi Evaluarii Periodice a Personalului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale, Biroul Strategii, Analiza, Planificare si Monitorizare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Fac. Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES VERBAL incheiat  în urma probei scrise organizată pentru ocuparea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES VERBAL – încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.