PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DGAE, Serviciul Activitati pentru Viitorii Ingineri:

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul Productie New Media:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul SRP, Biroul de Presa si Relatii Publice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a sase posturi de pompier din cadrul DDP, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de secretar I(S) din cadrul FAIMA.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești, Biroul Dotare și Aprovizionare Cămine – Cantine.

PROCES VERBAL – incheiat în urma probei scrise și a probei practice organizate pentru ocuparea postului vacant de execuție de medic stomatolog cu drept de liberă practică, din cadrul Școlii Primare Politehnica.