ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.10.2023, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, București, ora 11.00, sala G02 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar gradul III(S) din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Serviciul Administrativ. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar gradul III (S) este de 8h, program fix 8.00 – 16.00.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.10.2023, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, București, ora 09.00, sala G02 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de secretar I(S) din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Secretariat. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de secretar I(S) este de 8h, program fix 8.00 – 16.00.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.10.2023, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 10.00, sala AN 010, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de pompier din cadrul DDP, Serviciul pentru Situatii de Urgenta. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 16 ore cu perioada de repaus aferentă, program fix, în funcție de specificul postului.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.10.2023, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 10.00, sala CB 106, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de tehnician IA(M) este de 8h, program fix 8.00 – 16.00.

PROCES-VERBAL incheiat , în urma în urma probei scrise pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S) din cadrul Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei scrise pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul IA (S) din cadrul Dep. de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare.