ANUNT

FISĂ POST ASISTENT CERCETARE

FISĂ POST CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC I

FISĂ POST CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC II

Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selectia personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr.4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educatiei, având în vedere aprobarea cererii de finantare aferentă proiectului ,,Studiul privind limita superioară a abaterii pentru nivelul de joasă tensiune in rețelele de distribuție”-Studiul, nr. contract 7 din 27.03.2023, anuntă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadii determinată

15.09.2023

PROCES-VERBAL EVALUARE SI SELECTIE DOSARE

20.09.2023

RAPORT FINAL