ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 05.10.2023, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 10.00, sala R 019, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 10 (zece) posturi vacante de execuție de muncitor necalificat din cadrul DDP, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Protectia Mediului. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8 sau 12 ore cu perioada de repaus aferentă, program fix sau flexibil, în funcție de specificul postului.