ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2 022 pentru aprobare a Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.10.2023, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, corpul B al campusului LEU, ora 11.00, sala B 216, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (doua) posturi vacante de execuție de tehnician debutant (M) din cadrul Facultății de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferenta postului vacant de tehnician debutant este de 8 ore, program fix 8.00-16.00.