PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte Finanțate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte Finanțate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Laboratorul Transporturi, Trafic și Logistică.

PROCES-VERBAL privind solutionarea contestației înregistrată la Universitatea Națională de Știinta și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, cu nr. 8300/09.11.2023, depusă de către candidata al carei dosar de concurs a fost inregistrat cu nr 2518/POLIJOBS/3/18.10.2023, după desfășurarea probei interviu în vederea ocupării unui post vacant de execuție de psiholog stagiar (S) din cadrul Biroului POLIJobs.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul  Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea a 15 posturi contractual vacante de îngrijitor I, din cadrul Serviciului Administrare Spații de Învățământ, Direcția Întreținere Patrimoniu.