RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de secretar gradul I (S) din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Secretariat.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 07.12.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14.00, sala JD 013, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Parteneriate și Alumni, Biroul Alumni.

PROCES-VERBAL incheiat in urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Mașini, Materiale și Acționări Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (bucătar), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Restaurante și Cantine.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 07.12.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala AN215, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Serviciul Intern de Prevenire și Protecție a Muncii, Biroul Protecția Muncii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad II (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Comunicare, Biroul Relația cu Presa.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu, organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar treapta IA (M), în cadrul Facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar debutant (M) si a unui post de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de psiholoh stagiar (S) din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea  două posturi contractuale vacante de execuție de tehnician treapta I (M) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.