PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Tehnic.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 05.12.2023 la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala 3.2, clădirea Biblioteca, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 05.12.2023 la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala 3.2, clădirea Biblioteca, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

RAPORT FINAL al concursulu organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar III(S) din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Biroul Vânzări Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție administrator financiar debutant (S), din cadrul Biroului Clustere, Serviciul Research & Business Development.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Caravana UPB.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de inginer sistem IA(S), unui post de inginer sistem II(S) si a unui post de inginer sistem debutant in din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, STIC.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Vânzări, Biroul Vânzări Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfasurarii probei scrise organizata pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I(S), conform organigramei Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.