PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I(S), din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Dep. Inginerie în Limbi Străine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad II (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 29.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de administrator financiar debutant (S), conform organigramei Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de subinginer I (SSD), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea ocuparea unui post vacant de execuție de psiholog stagiar (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post de administrator financiar debutant (M) si a unui post de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de bibliotecar grad I (S) în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție de tehnician treapta I (M) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidațiilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială,  Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar grad I (S) în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul de Echipamente pentru Procese Industriale.