PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de examen al candidatului înscris la examen organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (bucătar), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu – Serviciul Restaurante și Cantine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma finalizării perioadei de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (S), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Comunicare, Biroul Relația cu Presa.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Comunicare, Biroul Relația cu Presa.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Parteneriate și Alumni, Biroul Alumni.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S) din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II(S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Mașini, Materiale și Acționări Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de executie de administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar grad I (S) în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei scrise si probei practice, organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar treapta IA (M), în cadrul Facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de secretar grad I (S) în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.