ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 11.00, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Campus Leu, Bucuresti, sala B 142, corp B, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de tehnician debutant (M), din cadrul ETTI, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician debutant (M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ELa 217b, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer I(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala EH 106, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producere si Utilizare a Energiei.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician IA(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ELa 217b, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer debutant este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 11.45, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala EB 117, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Departamentul Mașini, Materiale și Acționări Electrice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de muncitor necalificat este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Campus Leu, Bucuresti, sala B 210, corp B, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer II(S) din cadrul ETTI, Dep. Telecomunicatii.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer II(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar Contabilă, Biroul Contabilitate Fonduri Externe.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (mecanic auto) din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES VERBAL – incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de sofer (categoria B, C), din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului – Biroul Parc Auto

PROCES VERBAL – incheiat în urma sustinerii probei practice organizată pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de șofer categoria B,C,E, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului – Biroul Parc Auto