ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, organizează concurs la sediul din Splaiul Independenței, nr. 113, sector 6, București, pentru ocuparea, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Expert corelare cu piața muncii, în cadrul contractului (proiectului) POCU 124651 – „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”

27 aprilie 2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs