RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “Costin Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii contestatiei depuse in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef birou (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.