PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Transporturi, Departamentul Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de Sef Serviciu (S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice, Serviciul Proiecte Infrastructura.

PROCES VERBAL – incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician IA (M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Laboratorul de Teoria Mecanismelor si a Robotilor.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cabinet Rector.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.