ANUNT – privind rezultatele studentilor doctoranzi la concursul de selectie (grup țintă – seria a III a) – Universitatea POLITEHNICA din București în cadrul proiectului POCU/380/6/13/123847 – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC).