RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef birou (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.