12 aprilie 2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma selectiei de dosare pentru postul de Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului – Proof of Concept – Lib2Life – (UPB-PoC 2020) cod – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017

14 aprilie 2021

PROCES VERBALincheiat in urma probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului – Proof of Concept – Lib2Life – (UPB-PoC 2020) cod – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017