PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “Costin Nenitescu”.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Scolii Primare Politehnica.