ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti scoate la concurs postul de Asistent de cercetare. Acesta este disponibil in cadrul proiectului – Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS) – de tip Complex finanțat de UEFISCDI
(Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Candidații selectați vor fi angajați cu normă întreagă pe durata desfășurării proiectului cu posibilitatea de prelungire încă un an după finalizarea acestuia.

26.04.2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs a candidatilor inscrisi pentru ocuparea postului de Asistent cercetare in calculatoare in cadrul Proiectului ATLAS.

27.04.2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proioectului ATLAS