RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I (bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar-sef UPB, din cadrul Secretariatului Universitatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIIR, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cabinet Rector.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef-serviciu (S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice, Serviciul Proiecte Infrastructura.