ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinul de Ministru nr. 4346/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03, anunță derularea procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pentru un post de cercetători specialist în cadrul proiectul cu titlul “Sistem inovativ pentru combaterea transfrontaliera a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri si persoane”

Universitatea Politehnica din București implementează în calitate de partener proiectul cu titlul Sistem inovativ pentru combaterea transfrontaliera a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri si persoane de tip Proiect Tehnologic, coordonat de compania Energy & Eco Concept SRL.

28.10.2021

PROCES VERBAL – EVALUARE DOSARE CONCURS

01.11.2021

PROCES VERBAL – REZULTATE FINALE