PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Dep. Antreprenoriat si Management.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.11.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu din cadrul D.V.I.C.A, Serviciul Vanzari.