PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Dep. Economie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de SEF BIROU din cadrul Biroului Retele Electrice – Serviciul Retele Utilitare

PROCES VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de SEF BIROU din cadrul Biroului Retele Sanitare – Serviciul Retele Utilitare