PROCES VERBAL – incheiat astazi de către comisia de concurs stabilită prin decizia Rectorului nr. 3659 din 11.10.2021, în urma probei scrise pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului Platformă Microfluidică Multifuncțională de Tipul Lab-On-A-Chip pentru Fabricarea Nanoparticulelor – Contract PN-III-P1-1.1-TE-2019-1450.