ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinul de Ministru nr. 4346/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03, anunță derularea procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pentru un post de cercetători specialist în cadrul proiectul cu titlul “Platforma inovativă pentru furnizarea și managementul serviciilor publice în orasele inteligente -SMART HUB”

Universitatea Politehnica din București implementează în calitate de partener proiectul cu titlul Platforma inovativă pentru furnizarea și managementul serviciilor publice în orasele inteligente – SMART HUB de tip Proiect Tehnologic, coordonat de compania Inteligent Convergent Solutions.

28.10.2021

PROCES VERBAL – EVALUARE DOSARE CONCURS

01.11.2021

PROCES VERBAL – REZULTATE FINALE