ANUNT si FISA POSTULUI  Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr.4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului ”Sustainable Plan and Inovation Demonstrator for Resilient Energy Communities”, nr. contract 760090 din 23.05.2023, cod CF30/14.11.2022, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unor posturi vacante în cadrul proiectului menționat


04.09.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE


07.09.2023

Raport Final