ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “14 Angstroms Module Integration”, acronim 14AMI (Integrarea Modulelor de 14 Angstrom acronim 14AMI), anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “14 Angstroms Module Integration”, acronim 14AMI (Integrarea Modulelor de 14 Angstrom acronim 14AMI), anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post vacant de responsabil financiar în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI 

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “14 Angstroms Module Integration”, acronim 14AMI (Integrarea Modulelor de 14 Angstrom acronim 14AMI), anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post vacant de secretar administrativ în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI 

18.06.2024

PROCES-VERBALevaluare și selecție a dosarelor de concurs-cercetător științific

PROCES-VERBAL evaluare și selecție a dosarelor de concurs-secretar

PROCES-VERBAL evaluare și selecție a dosarelor de concurs-responsabil financiar

20.06.2024

RAPORT FINAL-secretar

RAPORT FINAL-responsabil financiar

PROGRAMARE INTERVIU

25.06.2024

PROCES-VERBAL interviu

27.06.2024

RAPORT FINAL