ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 03.07.2024, la sediul din Strada Gheorghe Polizu nr. 1-7, sector 1, București, ora 09.00, sala G02, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S) din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Administrație.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 10490, în cadrul Facultății de Energetică, Laborator Producerea și Utilizarea Energiei, din funcția de inginer gradul I (S) în funcția de inginer gradul IA (S).

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea  a 4 (patru) posturi contractuale vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Social.