ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a 6 posturi vacante și anume: 1 post Expert cybersecurity 3 posturi Expert smart technologies and systems, 2 posturi Expert educațional cybersecurity, in cadrul proiectului cu titlul “DIGITAL4Security – European Masters Programme in Cybersecurity Management & Data Sovereignty”.

14.06.2024

PROCES-VERBAL  evaluare și selecție a dosarelor de concurs

18.06.2024

RAPORT FINAL