ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 02.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R026, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Gestionare CET.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Departamentului UNESCO.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer specialist gradul IA (S), în cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.