ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 01.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R027, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (tamplar), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 10490, în cadrul Facultății de Energetică, Laborator Producerea și Utilizarea Energiei, din funcția de inginer gradul I (S) în funcția de inginer gradul IA (S).