PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Social.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 28.06.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R419, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 10 (zece) posturi contractuale vacante de execuție de îngrijitor I, din cadrul Direcției Intreţinerea Patrimoniului, Serviciul Administrare Spatii de Invăţământ.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), conform organigramei Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios.