RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul Mecatronică și Mecanică de Precizie.

ANUNȚ  și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.06.2024, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala 701 CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.06.2024, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala 701 CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.06.2024, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala 701 CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.06.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala 202, Institutul de Cercetare CAMPUS, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de arhitect grad IA (S), conform organigramei Institutului de Cercetare CAMPUS.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer specialist gradul IA (S), în cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.