ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “2022-1-IT02-KA220-HED-000087349 “ anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a următorului post vacant de Asistent cercetare în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI 

01.04.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE

04.04.2024

RAPORT FINAL