ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11.00, sala Consiliu, Biblioteca Centrală a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M) și a unui post vacant de administrator financiar debutant (M), in cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.
1. FIȘA POSTULUI administrator financiar grad I(S)

2. FIȘA POSTULUI administrator financiar treapta I(M)

3. FIȘA POSTULUI administrator financiar debutant(M)

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala AN215, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a șase (6) posturi contractuale vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Direcției Financiar Contabile.

1. FIȘA POSTULUI administrator financiar grad I(S)

PROCES-VERBAL încheiat în urma derulării probei scrise al concursului organizat pentru promovarea candidatilor ale căror dosare de concurs au fost înregistrate cu numerele 13685, 26998, 13684, 22961, 13686, din funcția de îngrijitor, în funcția de muncitor calificat–îngrijitoare copii, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica,