RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Rezistența Materialelor.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11.00, sala Consiliu, Biblioteca Centrală a Universității de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciului Marketing, Biroul Social Media.