ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R019, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12:00, sala R019, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi contractuale vacante de execuție de îngrijitor I, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto.

RAPORT FINAL al concursului de promovare pentru candidații ale căror dosare de concurs au fost înregistrate cu numerele 13685, 26998, 13684, 22961, 13686, din funcția de îngrijitor, în funcția de muncitor calificat – îngrijitoare copii, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.