ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare 07/16.11.2022, contract finanțare 760008/30.12.2022/PNRR-III-C9-2022-I5, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu timp partial de muncă, a 2 posturi de cercetător științific (CS I si CS III), 2 posturi de cercetător postdoctorand, 2 posturi de cercetător doctorand si 1 post analist pentru compilarea/colectarea problematicilor ridicate de adaptarea la schimbările climatice, în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI-Expert Machine and Deep Learning pentru date EO

FIȘA POSTULUI -Expert imagistica computațională

FIȘA POSTULUI-Expert analiză si prelucrare semnale radar

FIȘA POSTULUI-Expert achiziții și prelucrare date in-situ

FIȘA POSTULUI-Cercetător doctorand 2 Machine Learning

FIȘA POSTULUI-Cercetător doctorand 1 Machine Learning

FIȘA POSTULUI-Analist pentru compilarea/colectarea problematicilor ridicate adaptarea la schimbările climatice

05.04.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE

10.04.2024

PROCES-VERBAL PROBA INTERVIU

11.04.2024

RAPORT FINAL