ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala AN 010, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala AN 010, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 12863, în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Restaurante și Cantine, din funcția de administrator financiar gradul III (S) în funcția de administrator financiar gradul II (S).

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R019, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a nouă posturi vacante de execuție de muncitor necalificat, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului.